Skip links

Limeks Policy

Som personuppgiftsansvarig är Limek AB skyldig att skydda din personliga information och vi strävar efter att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar din integritet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och alla andra gällande lagar. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna integritetsskyddspolicy noga. 1. Vem som samlar in dina personuppgifter

Kontaktuppgifter

Limek AB
Christian Lindevall
Myrangatan 14, 745 37 Enköping
Tel: 0171 - 814 37
E-postadress: info@limek.se
Organisationsnummer: 559284-7197
2. Skydd av personuppgifter
Vi tar skyddet av personuppgifter på allvar. Alla personuppgifter som du lämnar till Limek sparas på säkra servrar, och endast medarbetare och tredje part som behöver åtkomst till informationen ska komma åt dina personuppgifter. Personer som har åtkomst till personuppgifterna måste upprätthålla tystnadsplikt gällande sådan information. Limek AB och våra tjänsteleverantörer vidtar alltid rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade.
3. Definitioner
”Limek AB”, "Limek", ”oss”, ”vi” och ”företaget” avser Limek AB och närstående bolag som kan komma att behandla dina personuppgifter enligt avsnitt 1 ovan.
”Personuppgifter” och ”personlig information” avser alla typer av information som direkt eller indirekt identifierar en enskild person eller som kan kombineras med annan information för att identifiera en person. Exempel på personlig information: namn, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum.
”Känsliga personuppgifter” och ”känslig personlig information” avser särskilda specialkategorier av personuppgifter av mer känslig natur. Exempel på personlig information: ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk livsåskådning eller medlemskap i fackförening.
”Användare”, “du”, ”den registrerade” och ”person” avser användare av våra webbplatser och tjänster och andra personer utanför Limek AB som skickar sina personuppgifter till oss.
”Webbplats” avser https://www.limek.se/
4. Information som vi samlar in och syften med att samla in personuppgifter
Vi samlar endast in sådan personlig information som är relevant för de syften som beskrivs i denna integritetsskyddspolicy. Vi samlar endast in information som du tillhandahåller. Här beskriver vi hur vi hanterar personuppgifter. Observera att vi ibland kombinerar information som vi får från dig och som vi inhämtar online, alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, för att behandla personuppgifter.
Vi använder dina personuppgifter endast i de syften som anges i denna integritetsskyddspolicy, såvida vi inte får ditt samtycke för andra syften.

Integritetsskyddspolicy

4.1. Webbplatsanvändare Information som vi samlar in om dig
Du behöver inte uppge dina personuppgifter för att kunna använda Limeks webbplats. Vi samlar endast in personuppgifter som våra webbplatsbesökare frivilligt ger oss via ett kontaktformulär.
4.2. Kunder
Information som vi samlar in om dig Om du är kund till oss behöver vi information om dig för olika ändamål. Denna information tillhandahåller du själv. Som kund till oss kan du välja att ge oss åtkomst till personuppgifter för dina egna intressenter (till exempel medarbetare eller anhörig). I sådana fall fungerar Limek AB som personuppgiftsbiträde och behandlar informationen enligt gällande lagar och regler. Syften med att samla in personuppgifter klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss. kundtjänst och support: Vi använder informationen för att hantera kundrelationer och kunna erbjuda dig kundservice, support och tjänster. Vi kan lagra information om dig för att kunna identifiera viktiga kunder och bibehålla kundrelationer. insamling av feedback: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst. Administration av erbjudanden och avtal registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information.
4.3. Jobbsökande
Information som vi samlar in om dig När du söker jobb hos Limek behöver vi specifika personuppgifter från dig. Baserat på din ansökan och dina uppgifter samlar vi in och använder dina personuppgifter för att kontrollera din lämplighet för eventuella jobb under rekryteringsprocessen. Vissa av uppgifterna, i synnerhet känsliga data, samlas in endast om du frivilligt ger oss denna information i din ansökan. kontaktuppgifter hem (till exempel gatuadress, e-postadress, telefonnummer) kompetensuppgifter (till exempel utbildning, kompetens och färdigheter, tillstånd, certifieringar, kurser) kommunikation i samband med akutsituation: Vi lagrar nödkontaktuppgifter till närmast anhörig i händelse av en akutsituation kost (inför arrangemang) passuppgifter identifiering (till exempel personnummer) namn (till exempel förnamn, efternamn, mellannamn) foton och videor (i reklamsyfte för hemsida) uppgifter om befattning (till exempel roll, befattning) rekryteringsuppgifter (till exempel CV, jobbansökan, urvalsinformation, jobberbjudande) användarkonton (till exempel bankkonto för löneutbetalning) Vi samlar inte in känsliga personuppgifter om du inte frivilligt har skickat in sådana i samband med en ansökan, gett ditt samtycke till sådan insamling eller om det finns annan laglig grund för att behandla sådana uppgifter. Syften med att samla in personuppgifter bakgrundskontroller kommunikation: Vi lagrar dina kontaktuppgifter för kommunikationsändamål. klagomål och fordringar: Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera klagomål om du inte är nöjd med oss. säkerställa efterlevnad av företagets policyer och juridiska krav identitetsadministration: Vi använder din personliga information för att identifiera dig, exempelvis när du begär upplysningar om dina uppgifter och systemåtkomst. förbättra personens och företagets resultat interna utbildningsändamål: Vi kan använda din information för interna utbildningsändamål, exempelvis för att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och expertis som krävs för att kunna ge dig bästa möjliga service. juridiska skyldigheter: Vi använder dina personuppgifter för att efterleva lagar och förordningar (till exempel domstolsbeslut). registrering och administration: Vi måste spara detaljerade uppgifter om hur vi behandlar din personliga information. rekrytering: Vi använder denna information i samband med ansökningsprocessen och för att kunna kontakta dig och spara din ansökan. rapportering och dataanalys: Vi kan använda din information för rapportering och dataanalys i syfte att förbättra våra interna tjänster.
4.6. Användning av Cookies
Limek använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse när du använder webbplatsen och för att vi löpande ska kunna förbättra webbplatsen. Du samtycker till Limeks användning av kakor i enlighet med denna policy genom att fortsätta använda webbplatsen och att ha webbläsaren inställd på att tillåta kakor. Kakor är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt. Det finns två typer av cookies: permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Exempel på kakor som finns på Limeks webbplats Nedan är exempel på kakor som används på Limeks webbplats: Kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Exempel är när du som medlem loggar in på webbplatsen. Vid varje sidbläddring skickar din dator kakan till webbplatsen och med hjälp av kakan kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och du slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida. Funktionella kakor som gör användarupplevelsen smidigare. Exempel är val av stad, som sparas efter det att du besökt vår webbplats första gången. Kakor för analys och uppföljning. Exempel är Google Analytics, som vi använder för att räkna hur många besökare vi har på webbplatsen och för att förstå hur besökarna rör sig på webbplatsen. Dessa kakor hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsen genom att göra det enklare att hitta det man söker. Google Analytics räknas som tredjepartskaka. Targeting cookies. Dessa kakor sparar information om vilka sidor på webbplatsen du har besökt för att anpassa annonser som visas.
Kakor från tredje part
På Limeks webbplats finns kakor från tredje part där vi inte styr hur kakorna sätts eller kontrollerar hur informationen används. Dessa är: Google Analytics – verktyg för att analysera, utvärdera och förbättra användarupplevelsen. Läs mer: www.google.com/policies/privacy/ Content Delivery Network – cache-lager för snabba svarstider och laddning av innehåll Du kan som användare alltid välja att rensa webbläsares historik på lagrade cookies. Du kan även välja att blockera kakor genom inställningar i din browser. Om du blockerar kakor riskerar du att få en sämre användarupplevelse på webbplatsen.
5. Laglig grund för behandling av personuppgifter
Vilken laglig grund för behandling av personuppgifter som är tillämplig beror på omständigheterna i samband med relevanta behandlingsaktiviteter, enligt beskrivningarna nedan:
5.1. Samtycke
Om behandling av personuppgifter är nödvändig för ett eller flera specifika syften som kräver ditt samtycke kommer vi att informera dig om detta och inhämta ditt samtycke. GDPR art. 6(1) utgör laglig grund för behandlingsaktiviteter. Vi ber om ditt samtycke om vi exempelvis ska använda dina foton eller videon för marknadsföringsändamål eller bakgrundskontroller.
5.2. Fullgörande av avtal
Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal, till exempel erbjuda vissa tjänster, med den registrerade, utgör GDPR art. 6(1) laglig grund för behandlingsaktiviteter. Samma artikel gäller behandlingsaktiviteter som är nödvändiga för att vidta avtalsförberedande åtgärder, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster.
5.3. Juridiska skyldigheter
Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra juridiska skyldigheter, exempelvis för skatteändamål, utgör GDPR art. 6(1) laglig grund för behandlingsaktiviteter.
5.4. Vitala intressen
Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda den registrerades vitala intressen, till exempel om en besökare skadas på anläggningen och hans/hennes information har lämnats ut till vårdpersonal, utgör GDPR art. 6(1) laglig grund för behandlingsaktiviteter.
5.5. Legitima intressen
Om behandling av personuppgifter är nödvändig för behandlingsaktiviteter som inte omfattas av de lagliga grunderna ovan men bedöms vara tillåtna för våra legitima syften, till exempel marknadsföringsaktiviteter om dessa har minimal påverkan på integritet, utgör GDPR art. 6(1) laglig grund för behandlingsaktiviteter.
6. Yppande och överföring av personuppgifter
Limek AB lämnar ut och överför information om personuppgifter endast till personer och företag som behöver hantera denna information. Vi säkerställer att mottagande parter är informerade om vår användning av personuppgifter och att de förbinder sig att följa restriktionerna kring användning av dessa personuppgifter, bland annat att hålla den konfidentiell. Vissa intressenter verkar utanför EU/EES, vid utlämning och överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES sker alltid i enlighet med tvingande lagstiftning och denna integritetsskyddspolicy. Om en intressent exempelvis finns i USA kan vi utgå från EU-US Privacy Shield om den är tillämplig. Vi lämnar ut och överför vid behov personuppgifter till följande intressenter:
6.1. Leverantörer och underentreprenörer
Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för vissa delar av vår verksamhet, till exempel IT-systemunderhåll. Nedan beskriver vi våra syften med att överföra personuppgifter Din begäran eller ditt samtycke: Vi kan överföra dina personuppgifter som en följd av din begäran eller ditt samtycke. Tjänster som tillhandahålls till företaget eller våra medarbetare: Vi anlitar leverantörer som hjälper oss med vår affärsverksamhet och tillhandahåller tjänster för vår räkning. Förvärv, uppdelning eller försäljning av affärsverksamhet eller företag: I händelse av förvärv, uppdelning eller försäljning av företag eller annan affärsverksamhet, eftersom personlig information är en av de tillgångar som överförs. Rättsliga förfaranden: Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter när detta är ett krav enligt lag eller från en domstol, förvaltningsmyndighet eller liknande. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för att söka rådgivning från jurister eller andra professionella rådgivare (banker, jurister, revisorer, potentiella köpare och leverantörer). Skydd av våra intressenters säkerhet, anläggningar, sekretess eller rättigheter Använda personuppgifter på andra sätt som beskrivs i avsnittet ”Syften med att samla in personuppgifter”
7. Dina rättigheter
Som registrerad person har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.
7.1. Rätt att begära ut, korrigera och invända mot information
Kontakta oss om du vill få information om vilka personuppgifter om dig vi har samlat in och behandlat och i vilka syften vi använder uppgifterna. Du har rätt att begära korrigering av felaktiga, ofullständiga, inaktuella eller onödiga personuppgifter som vi lagrar om dig. Du har rätt att invända mot vår användning av vissa personuppgifter, bland annat för direktmarknadsföring, om vi behandlar sådana uppgifter för andra syften än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller fullgöra en juridisk skyldighet. Du har rätt att invända mot eventuell ytterligare behandling av personuppgifter efter tidigare samtycke. Om du invänder mot ytterligare behandling av personuppgifter kan detta resultera i begränsade möjligheter att använda våra tjänster.
7.2. Rätt till radering och begränsning av behandling
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter från våra system. Vi tillgodoser din begäran om vi inte har laglig grund för att inte radera informationen. Efter att uppgifterna har raderats kanske vi inte har möjlighet att omedelbart radera eventuella kvarvarande kopior från våra aktiva servrar och reservsystem. Sådana kopior raderas så snart som rimligen är möjligt. Du kan när som helst begära att vi begränsar vår behandling av vissa personuppgifter, men detta kan medföra begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra andra tjänster.
7.3. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format när uppgifterna behandlas automatiskt och baserat på ditt samtycke, fullgörande av avtal eller avtalsförberedande åtgärder. Du kan utöva dessa rättigheter (7.1.–7.3.) genom att fylla i formuläret för begäran av registrerad. Vi kan begära att du uppger ytterligare information som krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, omfattande eller uppenbart ogrundade. Vi inleder handläggningen av din begäran efter att ha tagit emot all nödvändig information, inklusive bekräftelse av din identitet. Vi strävar efter att handlägga din begäran inom en (1) månad. Om vi av något skäl inte kan handlägga din begäran inom utsatt tid informerar vi dig så snart som möjligt om fördröjningen inom en (1) månad. Den maximala svarstiden på din begäran är tre (3) månader. Notera att vi i vissa fall inte är skyldiga enligt tillämplig lag att tillmötesgå en begäran om åtkomst till eller ändring, begränsning eller radering av personuppgifter.
7.4. Samtycke
Om de personuppgifter du har gett oss baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du kan återkalla ditt samtycke till digital marknadsföring här. Om du har gett ditt samtycke till visuellt material (foton, videor) eller innehåll (blogginlägg, artiklar) kan du dra tillbaka ditt samtycke här. Observera att behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte längre kan erbjuda dig våra tjänster.
7.5. Klagomål
Om du är missnöjd med Limeks beslut eller åtgärder har du alltid rätt att inge klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten.
8. Lagring av personuppgifter
Vi har rätt att spara dina personuppgifter så länge som krävs för legitima syften eller enligt lag. Kriterierna för att fastställa lagringsperioden för personuppgifter är lagstadgad lagringsperiod samt vårt legitima syfte. Ibland behöver vi behålla dina personuppgifter efter att anställningsrelationen har upphört för att fullgöra våra juridiska skyldigheter och/eller lösa eventuella tvister. Informationen och lagringsperiodens längd varierar beroende på de aktuella personuppgifterna och tillämplig lag. Detaljerad information om lagringstider kan fås på begäran. Vi raderar och/eller anonymiserar löpande dina personuppgifter när de inte längre är relevanta för syftena med behandlingen. Grundat på en intresseavvägning, sparar vi personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mailadress, fastighetsbeteckning och personnummer) för vidare kundrelation.
9. Ändringar av denna integritetsskyddspolicy
Vi förbehåller oss rätten att när som helst revidera, modifiera och uppdatera denna integritetsskyddspolicy. Om vi gör sådana ändringar registrerar vi datumet för ändringen eller modifieringen av denna integritetsskyddspolicy. Läs regelbundet igenom denna integritetsskyddspolicy, i synnerhet innan du skickar in personuppgifter till oss. Vi informerar inte våra användare om alla eventuella uppdateringar av denna integritetsskyddspolicy, men om vi gör särskilt viktiga ändringar av policyn eller hur vi använder din information kommer vi att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att informera dig på lämpligt sätt.