Bearbetning

Bearbetning av metallVi har moderna bearbetnings- maskiner allt för att kunna utföra jobben så snabbt och korrekt som den moderna tekniken tillåter. De flesta av våra maskiner är programstyrda men vi har hållit på så länge i branschen att vi även klarar att svarva och fräsa ”på frihand”. Teknik är bra men stor erfarenhet och yrkeskunnande är enligt vårt sett att se det ett måste.